Priser & Policy

För samtliga arbeten gäller min.debitering

 1. Startavgift
 2. Timme
 3. Servicebil
 4. Administrationsavgift


Samtliga priser är exklusive moms.

 • Startavgift inom max 1 mil 1150 kr

  från Hökmossevägen 68

 • Startavgift inom max 2 mil 1450 kr

  från Hökmossevägen 68

 • Serviceavgift bil 500kr
 • Administrationsavgift 50 kr
 • Timdebitering 650 kr per påbörjad timme

  *OBS , När kund tillhandahåller material själv: Timdebitering 950 kr per påbörjad timme
  Servicebil 500 kr per tillfälle
  Eventuella parkeringskostnader och färjeavgifter tillkommer.

 • Trängselavgift 85 kr per tillfälle
 • Ev. Miljöavgift 600 kr
 • Sen avbokningsavgift 850 kr
 • Utebliven avbokning 1100 kr

  *Eventuella Maskinkostnader kan tillkomma
  *Material debiteras enligt återförsäljarnas grundprislista

Startavgiften är resa till och från arbetsplats.
Startavgiften inkluderar inte resa och tid för inhandlandet av material.

Vid körsträckor längre än 3 mil från Hökmossevägen 68 kan eventuella tilläggsavgifter
förekomma. Kontakta oss för frågor.

I arbetstiden (timdebiteringen) innefattas följande:

 • Faktiskt tid på plats
 • Tidrapportering
 • Avstädning
 • Påfyllning av material till servicebil
 • Anskaffning av material
 • Bortforsling av gammalt material.


När Ni som kund själv införskaffar material så står Rörkåren AB inte för någon garanti för produkten utan endast bara för installationen, därför avråder vi att Ni införskaffar eget material.

Det betyder att

Om materialet ni införskaffar går sönder/problem måste ni själva ta kontakt med återförsäljare för ersättning.

Vid installation av ersatt material tillkommer ny debitering.

Miljöavgiften är en kostnad som tillkommer vid bortforsling av exempelvis porslin, diskmaskiner, med mera.

Vid avbokning senare än klockan 12:00 närmaste arbetsdag (mån-fre) innan avtalad tid debiteras 850 kr i försenad bokningsavgift.

Vid utebliven avbokning t.ex ingen hemma vid avtalad tid debiteras 1100 kr.

 I övrigt gäller leveransbestämmelser för konsument.

ROT

När beställaren avser att utnyttja möjligheten till skattereduktion för
hushållsarbeten enligt 67 kap Inkomstskattelagen avseende det aktuella
uppdraget. Parterna gör den gemensamma bedömningen att arbetena är av
den arten att de helt eller delvis utgör sådana arbeten avseende reparationer,
underhåll, ombyggnad eller tillbyggnad ( ROT-arbeten) som omfattas av
dessa regler. Enligt den s.k fakturamodellen gäller från den 1 Juli 2009 att
beställare ska faktureras hela ersättningen för arbetet och betala hela
ersättningen minskad med ett belopp som motsvarar 30% av arbetskostnaden
inklusive moms, dock högst 50 000 kr.

 1. Parterna är överens om att fakturamodellen ska användas för detta
  uppdrag.
 2. Beställaren ska – om entreprenören så begär- överlämna meddelande
  från Skatteverket om att den totala preliminära skattereduktionen som beställaren
  tillgodoräknas.
 3. Beställaren försäkrar att han/hon är – hel eller delvis – ägareinnehavare
  av angiven fastighet/bostadsrätt.
 4. Entreprenören ska i faktura särskilt redovisa arbetskostnaden.
 5. För de fall Skatteverket efter begäran inte medger – helt eller delvis-
  utbetalning äger entreprenören rätt till omgående fakturera beställaren
  återstående del av arbetskostnaden. Beställaren är betalningsskyldig för detta
 6. belopp och betalning ska erläggas till entreprenören inom 10 dagar från
  faktureringen. Dröjsmålsränta utgår från och med den dag entreprenören
  begär utbetalning från Skatteverket. För mer information gällande regler
  för rotavdrag gå in på wwwskatteverket.se