Våra auktoriserade rörmokare erbjuder både snabb, säker och prisvärd hjälp. Här nedan ser ni vad vi debiterar för vårt arbete och hur det går till. Om du har några frågor eller funderingar. Tveka inte att kontakta oss. Alla priser nedan är exklusive moms.

» Startavgift inom max 1 mil från Hökmossevägen 68: 950 kr
» Start avgift inom max 2 mil från Hökmossevägen 68: 1 250 kr
Administrationsavgift: 40 kr

» Min. debitering 2 timmar 1 600 Kr
» Tim debitering: 650 kr per påbörjad timme

» Min. debitering blir 1 600 kr – 1 900 kr (beroende på vart Ni bor).

» Vid fler besök på samma arbetsuppdrag tillkommer bilersättning á 300 Kr per gång och Trängselavgift, P-avgift om sådan uppstår.

*OBS, När kund tillhandahåller material själv: Tim debitering: 900 kr per påbörjad timme.
Eventuella parkeringskostnader och färjeavgifter kan tillkomma
Trängselavgift: 65 kr per arbets- tillfälle
Ev. Miljöavgift: 600 kr
Sen avbokningsavgift: 850 kr
Utebliven avbokning: 1600 kr

*Eventuella Maskinkostnader kan tillkomma
*Material debiteras enligt återförsäljarens gällande grundprislista

Mer ingående förklaring

» Startavgiften är resa till och från arbetsplats. Startavgiften inkluderar inte resa och tid för inhandlande av material

» Vid körsträckor längre än 3 mil från Hökmossevägen 68 så kan eventuella tilläggsavgifter förekomma. Kontakta oss om frågor.

» I arbetstiden (timdebiteringen) innefattas följande;

» Faktisk tid på plats
» Tidrapportering
» Avstädning
» Påfyllning av material till servicebil
» Anskaffning av material
» Bortforsling av gammalt material.

» När Ni som kund själv införskaffar material så står Rörkåren AB inte för någon garanti för produkten utan endast bara för installationen, därför avråder vi att Ni införskaffar eget material.

Det betyder att:- Om materialet ni införskaffat går sönder/problem måste ni själva ta kontakt med återförsäljare för ersättning.

» Vid installation av ersatt material tillkommer ny debitering.
» Miljöavgiften är en kostnad som tillkommer vid bortforsling av exempelvis porslin, diskmaskiner, med mera.

» Vid avbokning senare än klockan 12:00 närmaste arbetsdag (mån- fred) innan avtalad tid debiteras

» 850 kr i försenad avbokningsavgift.•Vid utebliven avbokning t.ex. ingen hemma vid avtalad tid debiteras 1100 kr.
» I övrigt gäller leveransbestämmelser för konsumentFör samtliga arbeten gäller min.debitering•startavgift
» administrationsavgift
» 1 timme Det blir ca: 1390kr – 1790 kr + Moms (25 %)

ROT

När beställaren avser att utnyttja möjligheten till skattereduktion för hushållsarbeten enligt 67 kap Inkomstskattelagen avseende det aktuella uppdraget. Parterna gör den gemensamma bedömningen att arbetena är av den arten att de helt eller delvis utgör sådana arbeten avseende reparationer, underhåll, ombyggnad eller tillbyggnad (ROT-arbeten) som omfattas av dessa regler. Enligt den s.k. fakturamodellen gäller från den 1 juli 2009 att beställare ska faktureras hela ersättningen för arbetet och betala hela ersättningen minskad med ett belopp som motsvarar 30% av arbetskostnaden inklusive moms, dock högst 50 000 kr.

1. Parterna är överens om att fakturamodellen ska användas för detta uppdrag.
2. Beställaren ska – om entreprenören så begär – överlämna meddelande från Skatteverket om den totala preliminära skattereduktion som beställaren tillgodoräknats.
3. Beställaren försäkrar att han/hon är – helt eller delvis – ägare/innehavare av angiven fastighet/bostadsrätt.
4. Entreprenören ska i faktura särskilt redovisa arbetskostnaden.
5. För det fall Skatteverket efter begäran inte medger – helt eller delvis – utbetalning äger entreprenören rätt att omgående fakturera beställaren återstående del av arbetskostnaden. Beställaren är betalningsskyldig för detta belopp och betalning ska erläggas till entreprenören inom 10 dagar från faktureringen. Dröjsmålsränta utgår från och med den dag entreprenören begärde utbetalning från Skatteverket. För mer information gällande regler för rotavdrag gå in på www.skatteverket.se