Vår verksamhet är sedan starten främst inriktad på service bl.a. till privatpersoner och bostadsrättsföreningar. Vi erbjuder även installation av värmepumpar och det har blivit flera hundra installationer genom åren. Både till enbostadshus och större fastigheter. 2013 förvärvades Stockholms Södra Rör AB och blev ett dotterbolag till Rörkåren.

Anlita oss

  • Rörkåren AB är auktoriserad hos Säker Vatten och VVS-företagen.
  • Medlemskap i organisationer tryggar kunden att företaget innehar rätt kompetens och följer lagar och avtal.
  • Rörkåren är försäkrad i Brim AB.
  • Alla anställda innehar Branschlegitimation/Säker Vatten/Heta Arbeten och är utbildade inom sitt kompetensområde.
  • Rörkåren AB har till stor del återkommande kunder vår vision präglas av att inte ha flest kunder utan nöjdast.

Varmt välkomna att kontakta oss om du behöver hjälp. Vi erbjuder vår hjälp både för inplanerade jobb samt akuta jour-jobb.